top of page
Wat zijn Food Facts?

Food Facts zijn korte samenvattingen van de wetenschappelijke literatuur met een praktische vertaalslag. Het zijn in feite de takehome messages van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van voeding. 

bottom of page